Υποπλαισιο αλουμινιου με μπαταριοθηκη αλουμινιου

Υποπλαισιο αλουμινιου με μπαταριοθηκη αλουμινιου
415.00 €

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

YAMAHA R1 1000 (2009-2011)
YAMAHA R1 1000 (2012-2014)